PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo

Nye lekeapparater til skolegården

Om Rugtvedt skole i Bamble kommune

Rugtvedt barneskole har ca 200+ elever fra 1. til 7.trinn fordelt på elleve klasser. Denne skolen ligger har kort avstand til skogen, landbruksområder, innsjø og havet. Skolegården på Rugtvedt skole har gjennomgått en stor oppgradering i 2020. For skolen var det viktig at skolegården skulle representere de punkter som er satt opp for et trygt og godt skolemiljø. Blant annet: “Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende”. Uteområdet byr på variasjon og har et tilbud for alle aldersgrupper. Det er godt tilrettelagt for at elevene kan være i fysisk aktivitet i friminuttene.

Valg av lekeapparater til skole

Når man velger lekeapparater og andre elementer til skoler er det viktig å tenke på elevenes alder. Det er i tillegg viktig å vurdere de ulike fysiske forutsetningene som finnes mellom de ulike klassetrinnene. Man bør i stor grad velge lekeapparater og elementer som alle kan bruke på sin måte. For noen vil selve leken være viktigst, mens for andre vil de fysiske utfordringene være det som trigger til bruk av apparatene.

Se video av nye lekeapparater til skolegården

Noen av lekeapparatene du finner på Rugtvedt skole

Bilder fra skolen

Huskestativ med plass til mange barn
Trampoliner til uteområdet nedfelt i bakken
Karusell på skole
Huskestativ sekskant med plass til mange barn

Vår prosjektansvarlig for Rugtvedt skole

David Stokke

David Ian Stokke

Oslo, Vestfold, Telemark, Agder

David har over 13 års erfaring i bransjen og brenner for å skape optimale uterom som er til glede for alle. God kommunikasjon og service er viktig for David.  

Tlf: 90 29 95 05