PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO
Adventure Vindsås

En sunnere skolegård

Når elevene på Holla 10-årige skole kom tilbake fra sommerferie, stod skolegården klar i ny drakt. De har endelig fått et nytt utemiljø som utfordrer og gir økt leke-glede.

Ventetiden

Barna på SFO har fulgt nøye med på entreprenørene i sommer. Anleggsgartner Nordengen har virkelig stått på for å gjøre skolegården på Holla 10-årige skole klar til skolestart. Byggegjerdene har bidratt til å øke spenningen hos barna som skjønner hvor bra det blir å komme tilbake fra sommerferie og ta det hele i bruk.

Tilbakemeldingene

SFO-leder Irene Bjerk forteller entusiastisk at de opplever barn som utfordres, og at det er flott med ulike utfordringer på apparatene. – Jeg kan se leke-gleden har fått større plass. De fire små husene gir rom for rollelek og klatrestativene utfordrer på styrke og balanse, sier Irene.

Adventure Vindsås

Vidsås er et morsomt og utfordrende lekestativ i Adventure-serien. Det har flere funskjoner for å teste balanse, smidighet og koordinasjon. Lekestativet innbyr til høy aktivitet i friminuttene.

Adventure Stoltzkleiven

Stolzkleiven er en langstrakt hinderløype i Adventure-serien fra Søve. Hinderløypen har mange forskjellige hindre med ulike vanskelighetsgrader. Løypen utfordrer balansen, smidigheten og styrken. Apparatet innbyr til trening gjennom lek.

Lovisa & Mathilda lekehus

En klynge med lekehus innbyr til rollelek for de mindre barna på skolen.

Selv om det er mange grunner til at rollelek er viktig for barns utvikling, kan vi oppsummere det på følgende måte:

Rollelek er viktig fordi det hjelper barn med å utvikle sosiale, emosjonelle, språklige, kreative, og kognitive ferdigheter. Det gir dem muligheten til å utforske ulike roller, uttrykke seg selv, og lære viktige livsferdigheter, samtidig som det støtter deres sosiale og følelsesmessige vekst. Rollelek er en viktig del av barndommen som legger grunnlaget for sunn utvikling.

Mathilda lekehus
Huskestativ for fuglerede

Huskestativ for ett fuglerede

Et sosialt og solid huskestativ som gir glede for flere barn. Stativet er laget av hele 98,3 prosent resirkulerte materialer og er Svanemerket.

Barnebenker i vedlikeholdsfrie materialer

Solid benk med høyde tilpasset for barna. Vedlikeholdsfrie materialer. Laget av oss på Ulefoss.

Barnebenk i vedlikeholdsfrie materialer