En skole med et godt uterom stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne

Aktivitetsapparater til skolegården

På tide å løfte skolegården

I Søve mener vi det er på tide med et nasjonalt skolegårdsløft. Barna bruker ca 3000 timer i skolegården i løpet av et tiårig skoleløp. Denne arenaen er derfor svært viktig for å motvirke den økende inaktiviteten blant barn og unge i Norge. Derfor bør det settes et krav til hvilke kvaliteter en skolegård minst skal ha. Forskning viser at gode uteområder er avgjørende for barns fysiske og psykiske helse og utvikling.

Grått huskestativ skole oslo
Nisjer på Frogner skole

Hva trenger barna?

Barna trenger god tilgang på leke- og aktivitetsapparater med varierte og ulike funksjoner som stimulerer og utfordrer. Med tilgang menes at barna ikke må stå i kø når alle løper ut i friminuttet. Samtidig betyr tilgang at skolen og FAU bør sørge for at alle barn har tilgang til å være fysisk aktive, også de med behov for tilrettelegging.

Videre vet vi at det er positivt med variasjon og nisjer fremfor store ballarealer. Disse kan gjerne kompletteres av naturarealer for skygge og beskyttelse mot UV-stråling, ro og tilknytning til natur som fremmer egenorganisert lek.

Vi samarbeider med landskapsarkitekter for å komme frem til godt utformede uterom som inspirerer og passer med tilgjengelig areal og farger.

Positive helseeffekter

En skolegård som inspirerer og motiverer til aktivitet har umiddelbare positive effekter på hjernen og kroppen. Etter en oppgradering av skolegården kan du forvente følgende hos barn og unge:

  • Økt oppmerksomhet
  • Bedret minne
  • Bedre følelsesregulering
  • Reduksjon av angst og depresjon
  • Bedre søvn

Aktivitetene bør påvirke kondisjon, muskel- og skjelettstyrke, fart, bevegelighet, reaksjonstid og koordinasjon. Variert fysisk aktivitet gir mulighet til å utvikle både fin- og grovmotoriske ferdigheter skriver Helsedirektoratet.

Nisjer på Frogner skole

Nyheter og innlegg for deg som jobber med skole

Klatreapparat i skolegården

Thorium klatreapparater – favoritten på skolen

Klatreapparater som er fleksible og utfordrende Thorium er en serie klatreapparater som er modulbasert. Dette gjør de mulig å tilpasse ditt uteområde. Med funksjoner som utfordrer styrke, balanse, motorikk og kondisjon, er dette en sikker vinner på lekeplassen eller i skolegården. Her kan barna klatre, henge, løpe, krype, balansere, krabbe og skli. Mulighetene er utallige,…

Fortsett å lese
Lek og lær

Lekeapparater til undervisning

Fire nye lekeapparater til undervisning, lek og aktivitet Lekeapparater som fremmer barns nysgjerrighet og kreativitet innen matematikk. Det var ønsket og målet for samarbeidet mellom Matematikkbølgen og Søve. Nå er fire nye lekeapparater presentert for markedet. https://youtu.be/Za0_kgQfc5w Lekeapparatene er skapt for lek og aktivitet, men de tilrettelegger også for barns kognitive utvikling innen matematikk. Vi…

Fortsett å lese

Se noen av våre referanser

Referanse Oppgradering av skolegård i Larvik Skolegården på Berg skole var blitt sliten og trengte en real overhaling. Noe måtte gjøres, men kommunen hadde ikke midler. Skolen måtte prioritere personell og læremateriell før nye lekeapparater og nytt utemiljø. Nøkkelen til ny skolegård ble å slå sammen flere krefter, tanker og budsjettmidler. Les videre Se video…

Fortsett å lese

Fysisk aktivitet på Frogner skole Økt fysisk aktivitet blant barn og unge Ulike aktivitetssoner er fordelt rundt på skolens områder. Sonene er tilpasset klassetrinnene 1-3, 4-6 og 7-10 trinn. Det er viktig med mange og små nisjer som appellerer til barn med ulikhet i helse og fysikk. For eksempel er en del av utstyret Søve…

Fortsett å lese