PRODUKTER
KONTAKT OSS
OBOS Partnerlogo
SØBO Sørlandet boligbyggelag LOGO

Fysisk aktivitet på Frogner skole

Økt fysisk aktivitet blant barn og unge

Ulike aktivitetssoner er fordelt rundt på skolens områder. Sonene er tilpasset klassetrinnene 1-3, 4-6 og 7-10 trinn. Det er viktig med mange og små nisjer som appellerer til barn med ulikhet i helse og fysikk. For eksempel er en del av utstyret Søve har levert til skolen universelt utformet.

I tillegg er det montert en treningsløype, beregnet for ungdom og voksne som er i tilknytning til ballbanene. Dette er et viktig bidrag til nærmiljøet utenfor skolens åpningstid, og er til stor glede for ungdom som ikke ønsker å være en del av organisert idrett.

Skolegården har også fått mange gode sitte- og oppholds muligheter i form av benker og bord. Uteområdet byr på variasjon og tilbud for alle aldersgrupper, samtidig som det er godt tilrettelagt for at elevene kan være i fysisk aktivitet i friminuttene.

Frogner skole i Sørum har fått et innholdsrikt uteområde som møter barnas behov for fysisk aktivitet, lek og utfoldelse. Skolegården er en arena som støtter Stortingets vedtak fra 2017 om at alle barn skal ha én time fysisk aktivitet i skolen hver dag. 

Lekeområde med klatreapparat og fugleredehusker

Lekeområde for balanselek

Hinderløypen

Samarbeid og fleksibilitet

Vi strekker oss for at kundene skal bli fornøyd. Med produksjon i Telemark kan vi tilpasse produkter etter kundens behov og ønsker. Frogner skole ønsket spesialfarger på noen av produktene og vi må si at sluttresultatet ser meget bra ut!

Hele Prosjektet på Frogner skole er resultatet av godt samarbeid mellom byggherre, Nannestad Grøntmiljø AS, landskapsarkitekt og Søve. Alt utstyr som er levert er i farger som skal gjenspeile område skolen ligger på, (som er et gammelt ravineområde). Utstyret som Søve har levert, er laget spesielt til Frogner skole ut i fra ønsker om funksjoner i vært enkelt apparat som skal ivareta trening, aktivitet, lek og sosiale ferdigheter for de enkelt klassetrinn.

Vår prosjektleder for Frogner skole

Lise Ringen

Lise Ringen

Akershus, Innlandet / Anbudsansvarlig

Lise er svært kunnskapsrik og serviceinnstilt, med lang erfaring fra bransjen.

Her finner du Frogner skole