Vi tar ansvar for både miljø og nærmiljø

Som norsk produksjonsbedrift ønsker vi å ta ansvar for både miljø og nærmiljø. Vi har en rekke sertifiseringen som vi er stolte av  og som du kan lese mer om under.  Vi ønsker å bidra til en grønn fremtid.

Miljøfyrtårn

miljøfyrtårn sertifisert, vi er en miljøvennlig produksjonsbedrift

 

Miljøfyrtårn gir oss verktøy for å jobbe smartere og bærekraftig innen områder som avfallshåndtering, energibruk, innkjøp, arbeidsmiljø og transport. Søve har som mål å jobbe systematisk og langsiktig med tiltak som forbedrer våre miljøprestasjoner og reduserer klimagassutslippene. Med Søves Miljøfyrtårn-sertifisering er det enklere å dokumentere vårt miljøarbeid.

 

Grønt punkt

Grønt punkt, vi er miljøvennlig produksjonsbedrift

Dokumentet viser at vi deltar aktivt i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av emballasje. Dette er et viktig samfunnsansvar Søve tar på alvor og vi skal sikre at den kildesorterte emballasjen blir gjenvunnet.

Godkjent lærebedrift

Lærling bedrift, vi er godkjent

For at en bedrift skal kunne ansette en lærling, må man først bli godkjent som lærerbedrift. Søve ble godkjent av fylkeskommunen i 2017 og vi forplikter oss til å gi kandidaten den opplæring som trengs for å få fagbrev. Norge trenger flere fagarbeidere, men likevel står flere tusen lærlinger uten lærlingeplass hvert år. I dag har vi to lærlinger: Halvor Skarseth Tveiten, som snart skal opp til fagprøve og Audun Haugane som startet hos oss August 2019.

ISO9001

ISO 9001 gir oppskriften på hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene forventer

Fra 1.oktober 2019 smykker vi oss med ISO9001 sertifisering. Dette er en samlet standarder for kvalitetsstyring. Dette er et godt verktøy for å redusere feil, øke effektiviteten og kundetilfredsheten. Standarden er basert på syv prinsipper for kvalitetsledelse:

  1. Kundefokus
  2. Lederskap
  3. Menneskers engasjement
  4. Prosesstankegang
  5. Forbedring
  6. Bevisbasert beslutningstaking
  7. Relasjonsledelse

StartBANK

StartBANK, en felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge

StartBANK er en database med et felles leverandørregister. Denne benyttes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning og forsikring av fast eiendom i Norge. På denne plattformen kan du registrerer informasjon ett sted en gang pr. år, og sparer mye tid/kostnader på kopiering og levering av dette ved hvert tilbud. I tillegg gjør dette ordningen det lettere å finne seriøse aktører.